Blažej Malík

  • Narodený/á: 4 júla 1954
  • Zomrel/a: 21 marca 2020

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Základné informácie o pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v úzkom kruhu rodiny.