Jana Spuchláková

  • Narodený/á: 25 júla 1922
  • Zomrel/a: 2 februára 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

v Malackach
7 Februára 2019 14:45

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 07/02/2019 14:45 v Malackach

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 07.februára 2019 o 14:45 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00hod. v dolnom kostole.