Genovena Havlíková

  • Narodený/á: 5 januára 1936
  • Zomrel/a: 5 januára 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

na cintorne v Kostolišti
9 Januára 2019 13:45

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 09/01/2019 13:45 na cintorne v Kostolišti

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 9.januára 2019 o 13:45 hod. na cintoríne v Kostolišti.
Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v miestnom kostole.