Genovena Havlíková

Narodený/á 5 januára 1936
Zomrel/a 5 januára 2019, Kostolište

Základné informácie o pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 9.januára 2019 o 13:45 hod. na cintoríne v Kostolišti.
Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v miestnom kostole.

Dátum a čas pohrebu 09/01/2019 13:45 na cintorne v Kostolišti