Rozália Zajíčková

Narodený/á 16 júla 1938
Zomrel/a 30 novembra 2018, Lozorno

Základné informácie o pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 4.decembra 2018 o 15:00 hod. na cintoríne v Lozorne . Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Dátum a čas pohrebu 04/12/2018 15:00 na cintoríne v Lozorne