Janette Balážová

Narodený/á 31 mája 1971
Zomrel/a 7 apríla 2018, Malacky

Základné informácie o pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 12. apríla 2018 o 14:00 hod. na novom cintoríne v Malackách.
Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v dolnom kostole

Dátum a čas pohrebu 12/04/2018 14:00 na novom cintoríne v Malackách