Radoslav Sedlák

  • Narodený/á: 29 novembra 1954
  • Zomrel/a: 13 apríla 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, brat, strýko, svokor, svat, kamarát