Karol Havlík

  • Narodený/á: 7 júla 1938
  • Zomrel/a: 29 marca 2018

Lúčime sa s tebou

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat