Anna Greifová

  • Narodený/á: 15 júla 1940
  • Zomrel/a: 26 marca 2018

Lúčime sa s tebou

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, teta, svokra, svatka