Vladimír Vaniš

  • Narodený/á: 16 apríla 1934
  • Zomrel/a: 9 marca 2018

Lúčime sa s tebou

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, strýko, svokor, svat