Branko Bernát

  • Narodený/á: 8 augusta 1946
  • Zomrel/a: 27 februára 2018

Lúčime sa s tebou

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko