Eduard Marek

  • Narodený/á: 20 apríla 1936
  • Zomrel/a: 27 februára 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil