Ivan Páleš

  • Narodený/á: 21 augusta 1941
  • Zomrel/a: 24 februára 2018

Lúčime sa s tebou

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, krstný otec, svokor, svat