Štefan Nemec

  • Narodený/á: 28 mája 1929
  • Zomrel/a: 23 januára 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, strýko, švagor, krstný otec, svokor