Ľudovít Ivančík

  • Narodený/á: 25 augusta 1925
  • Zomrel/a: 20 januára 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat