Ladislav Frühauf

  • Narodený/á: 20 januára 1942
  • Zomrel/a: 13 januára 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo,