Helena Zemková

  • Narodený/á: 5 apríla 1930
  • Zomrel/a: 8 januára 2018

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša mama, babka, prababka, praprababka, teta