Dušan Petráš

  • Narodený/á: 25 októbra 1961
  • Zomrel/a: 29 decembra 2017

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, brat, švagor, strýko