Anna Lončeková rod. Ručkayová

  • Narodený/á: 17 septembra 1937
  • Zomrel/a: 26 decembra 2017

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, teta