Alžbeta Straková

  • Narodený/á: 8 októbra 1936
  • Zomrel/a: 17 decembra 2017

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, teta, krstná mama, svokra, svatka