Jozef Šišolák

  • Narodený/á: 1 apríla 1938
  • Zomrel/a: 6 decembra 2017

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, krstný otec. svokor, svat