Eva Trokšiarová rod. Kainová

  • Narodený/á: 28 decembra 1952
  • Zomrel/a: 30 novembra 2017

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná dcéra, manželka, matka, babka, sestra, teta, švagriná, svokra, svatka