Radoslav Sedlák

Narodený/á 29 novembra 1954
Zomrel/a 13 apríla 2018, Plavecký Štvrtok