Rudolf Pfeiler

Narodený/á 23 marca 1932
Zomrel/a 6 apríla 2018, Malacky