• Antonia Reinmold

  * 14-06-1926     † 21-05-2017

 • Jozef Mráz

  * 24-09-1931     † 26-05-2017

 • Ladislav Príbil

  * 20-09-1928     † 22-05-2017

 • Mária Némethová

  * 25-05-1936     † 17-05-2017

 • Jozef Lopoš

  * 20-05-1940     † 17-05-2017

 • Magdalena Režná

  * 18-02-1935     † 16-05-2017

 • Helena Bašovská

  * 06-01-1930     † 09-05-2017

 • Verona Rojkovičová

  * 03-11-1928     † 05-05-2017

 • Rudolf Martiš

  * 23-10-1937     † 08-05-2017

 • Ing. Vladimír Kalužák

  * 07-04-1948     † 05-05-2017

Vitajte na našich spomienkových stránkach

Na tejto stránke môžete meniť údaje týkajúce sa vašej spomienkovej stránky podľa možností zo zoznamu zobrazeného nižšie.

Váš používateľský účet je osobný a nemal by byť používaný inými osobami. Všetky zmeny na vašom účte budú uložené rovnako, ako keby boli realizované priamo vami. Uistite sa prosím, že vaše heslo je tajné a nemôže byť použité inými osobami. Ste osobne zodpovedný za každý obsah, ktorý nahráte. Adstate s.r.o. nepreberá zodpovednosť za žiadne možné žaloby od tretích strán súvisiace s Vaším nahratým obsahom.

Okrem týchto pokynov žiadame našich používateľov o dodržiavanie zásad slušného správania.

STE ZODPOVENÝ ZA NASLEDUJÚCE SPOMIENKOVÉ STRÁNKY

Žiadne spomienkové stránky neboli nájdené