• Eduard Roth

  * 26-10-1933     † 17-02-2017

 • Gustáv Baláž

  * 23-02-1942     † 19-02-2017

 • Milan Taraba

  * 13-05-1952     † 13-02-2017

 • Anna Fedrová

  * 26-10-1925     † 15-02-2017

 • Ružena Ščepánová

  * 06-05-1937     † 13-02-2017

 • Milan Jurkovič

  * 20-02-1955     † 10-02-2017

 • Viliam Greif

  * 12-09-1939     † 11-02-2017

 • Antónia Martinková

  * 17-08-1937     † 09-02-2017

 • Peter Hnáta

  * 04-11-1946     † 06-02-2017

 • Štefan Novák

  * 03-02-1942     † 04-02-2017

Vitajte na našich spomienkových stránkach

Na tejto stránke môžete meniť údaje týkajúce sa vašej spomienkovej stránky podľa možností zo zoznamu zobrazeného nižšie.

Váš používateľský účet je osobný a nemal by byť používaný inými osobami. Všetky zmeny na vašom účte budú uložené rovnako, ako keby boli realizované priamo vami. Uistite sa prosím, že vaše heslo je tajné a nemôže byť použité inými osobami. Ste osobne zodpovedný za každý obsah, ktorý nahráte. Adstate s.r.o. nepreberá zodpovednosť za žiadne možné žaloby od tretích strán súvisiace s Vaším nahratým obsahom.

Okrem týchto pokynov žiadame našich používateľov o dodržiavanie zásad slušného správania.

STE ZODPOVENÝ ZA NASLEDUJÚCE SPOMIENKOVÉ STRÁNKY

Žiadne spomienkové stránky neboli nájdené