• Valéria Lošotová

  * 18-04-1924     † 24-09-2016

 • Ladislav Bilka

  * 16-04-1949     † 20-09-2016

 • Štefánia Lipová

  * 16-08-1926     † 15-09-2016

 • Mladjen Mirkovič

  * 10-06-1954     † 15-09-2016

 • Karol Hlávek

  * 20-12-1941     † 11-09-2016

 • Dagmar Caunerová

  * 13-04-1961     † 08-09-2016

 • Peter Vrablic

  * 23-06-1953     † 12-09-2016

 • Margita Štanglerová

  * 05-11-1941     † 09-09-2016

 • Jozef Merc

  * 09-12-1929     † 08-09-2016

Vitajte na našich spomienkových stránkach

Na tejto stránke môžete meniť údaje týkajúce sa vašej spomienkovej stránky podľa možností zo zoznamu zobrazeného nižšie.

Váš používateľský účet je osobný a nemal by byť používaný inými osobami. Všetky zmeny na vašom účte budú uložené rovnako, ako keby boli realizované priamo vami. Uistite sa prosím, že vaše heslo je tajné a nemôže byť použité inými osobami. Ste osobne zodpovedný za každý obsah, ktorý nahráte. Adstate s.r.o. nepreberá zodpovednosť za žiadne možné žaloby od tretích strán súvisiace s Vaším nahratým obsahom.

Okrem týchto pokynov žiadame našich používateľov o dodržiavanie zásad slušného správania.

STE ZODPOVENÝ ZA NASLEDUJÚCE SPOMIENKOVÉ STRÁNKY

Žiadne spomienkové stránky neboli nájdené